Dịch vụ truyền thông
Myson Group là nhà cung cấp các dịch vụ giáo dục, truyền  thông, quảng cáo và nghiên cứu thị trường,  xúc tiến thương mại. Đây là các dịch vụ có tính hỗ trợ cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập  đoàn cũng như vì sự thịnh vượng chung của các đối  tác.
 
Myson Group cung cấp dịch vụ quảng cáo trên hệ thống đường cao tốc Việt Nam với các khuôn hình  đẹp, tại các vị trí đẹp trên cáccung đường cao tốc, mang lại giá trị hình ảnh hoàn  hảo cho doanh nghiệp.
 
      
  Myson group có các đối tác giáo dục có uy  tín tại các nước có nền giáo dục phát triển như Hoa Kỳ, Australia… và các trường ĐH danh tiếng tại Việt Nam.