Thương mại điện tử
Myson Group là nhà sản xuất, cung cấp và phân phối các sản phẩm tiêu dùng ra thị trường Việt Nam

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thông, Myson Group đã phát triển hệ thông phân phối online qua Thương mại điện tử. Sự ra đời của www.abica.vn đã và đang góp phần đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, hiệu quả hơn