Mục tiêu phát triển

Mục tiêu chiến lược : Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính, thương mại, khai khoáng.

Cho đến nay Mỹ Sơn đã có những bước đi đúng hướng, vững chắc với các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh cùng với các đối tác liên doanh và các công ty đơn vị thành viên của mình hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính, Bất động sản, khai thác mỏ, truyền thông, thương mại v…v

Với đội ngũ nhân viên, cộng tác viên đang làm việc tại công ty, Tập đoàn Mỹ Sơn đang nổ lực phấn đấu để đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.