Tuyển dụng
NHÂN VIÊN BẢO VỆ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ sơn 4.500.000 - 5.000.000 VNĐ một tháng - thời gian cố định - Kiếm soát an ninh tại các mục tiêu, tòa nhà, công trường. - Kiểm soát khách ra, vào tại tòa nhà - Quản lí Tài sản, công cụ hoặc máy móc (Nếu có)
Tuyển dụng Kỹ Sư Giám Sát Thi Công M&E
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Giám Sát Thi Công M&E
Tuyển dụng lái máy công trình-máy xúc, máy đào
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí lái máy công trình-máy xúc, máy đà
Tuyển dụng Kiến Trúc Sư phòng kiến trúc
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kiến Trúc Sư phòng kiến trúc
Tuyển dụng Kỹ Sư An Toàn Lao Động
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ Sư An Toàn Lao Động