Tuyển dụng
NHÂN VIÊN BẢO VỆ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ sơn 4.500.000 - 5.000.000 VNĐ một tháng - thời gian cố định - Kiếm soát an ninh tại các mục tiêu, tòa nhà, công trường. - Kiểm soát khách ra, vào tại tòa nhà - Quản lí Tài sản, công cụ hoặc máy móc (Nếu có)
Tuyển dụng Kỹ Sư Giám Sát Thi Công M&E
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Giám Sát Thi Công M&E
Tuyển dụng lái máy công trình-máy xúc, máy đào
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí lái máy công trình-máy xúc, máy đà
Tuyển dụng Kiến Trúc Sư phòng kiến trúc
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kiến Trúc Sư phòng kiến trúc
Tuyển dụng Kỹ Sư An Toàn Lao Động
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ Sư An Toàn Lao Động
Tuyển dụng Cán Bộ Kỹ Thuật Thi Công
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật Thi Công
Tuyển dụng Chuyên viên dự toán và bóc tách khối lượng
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên dự toán và bóc tách khối lượng
Tuyển dụng Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng.
Tuyển dụng Kiến Trúc Sư
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng.
TUYỂN NHÂN VIÊN KIẾN TRÚC, THIẾT KẾ NỘI THẤT
TẬP ĐOÀN MỸ SƠN đang cần tuyển 2 nhân viên kiến trúc, thiết kế nội thất Lên phương án, xây dựng ý tưởng thiết kế và thiết kế sản phẩm theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.
Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Tài Chính
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Tài Chính.
Sale & Marketing Executive
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Sale & Marketing Executive
Trợ lý Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn - 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanjavascript:void(0);h Xuân, Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Tổng Giám Đốc
Chuyên viên kế hoạch dự án
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Mỹ Sơn thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên kế hoạch dự án