Hội nghị gặp gỡ Người mua và Người bán toàn cầu Miramar, Florida, Mỹ 2014
Nội dung chương trình
Hội nghị gặp gỡ người mua và người bán toàn cầu - Kết nói người mua và người bán trên toàn thế giới. Diễn ra trong các ngày 9&10/2014 tại Miramar - Florida, Mỹ
Các sự kiện GTC đã tổ chức
Các dự án đã được GTC tổ chức: 1. Trade Mission to Bolivia October 2013 2. Inbound Trade Mission From Bolivia May 2014
Trò chuyện cùng người bản xứ
Quý vị có thể đặt câu hỏi với Rich tại địa chỉ rich.haslam@gmail.com, Rich sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất để giải đáp cho Quý vị.
Hội nghị gặp gỡ Người mua và Người bán toàn cầu Miramar, Florida, M