Sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng
Giới thiệu
Tập đoàn Mỹ Sơn cùng với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác cùng phát triển hàng tiêu dùng phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng